Inbody 230

Co je BIA (Bioelectric Impedance Analysis)

Vzpomeňme si na fyziku! Každý materiál, tedy i lidské tělo, má určité vlastnosti. V souvislosti s lidským tělem a elektrickým proudem hovoříme o el. vodivé nebo nevodivé tkáni. Zjednodušeně řečeno, proud volně prochází tekutinami (ve svalové tkáni), při průchodu tukovou tkání však naráží na odpor (to znamená, že tělo s nízkým obsahem tuku má malý odpor, zatímco tělo s vysokým obsahem tuku má velký elektrický odpor) a velikost tohoto odporu můžeme měřit a vyhodnocovat.

BIA je neinvazivní, bezpečná a naprosto nebolestivá metoda, která je výsledkem vědeckého výzkumu.

Analyzátor složení lidského těla InBody 230 měří elektrické napětí způsobené elektrickým proudem procházejícím tělem a na základě tohoto měření a znalosti napětí a proudu stanoví odpor (impedanci) dle Ohmova zákona, tj. vztahu mezi el. odporem vodiče, napětím a proudem, ze kterého se dále na základě zadání dalších parametrů – výška, váha, věk a pohlaví> podle výpočtů stanoví:
- hmotnost a % svalové tkáně
- hmotnost a % tukové tkáně + jejich segmentální rozložení
- hmotnost a % vody v těle
- hmotnost a % ostatní tukuprosté hmoty
Výsledkové informace pro klienta dále obsahují: index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index), poměr obvodu pasu a boků WHR (Waist/Hip Ratio) a minimální hodnotu kalorické potřeby BMR (Basal Metabolic Rate).

Jak InBody 230 funguje:

- InBody používá 8 dotykových elektrod, jimiž je do těla vpouštěn proud o různém napětí a proudění
- InBody využívá 6 frekvencí a dokáže změřit vnitrobuněčnou i mimobuněčnou tekutinu
- Inbody zohledňuje tvar těla a rozdílné charakteristiky trupu i končetin
- InBody šetří Váš čas – měření probíhá ve stoje, výsledky jsou známy přibližně za 35 vteřin
- InBody má vlastní počítačový program s diskrétní databází
Doporučuji BIA analýzu provádět vždy před započetím plánované změny životosprávy (např. cvičebního programu + úpravy jídelníčku na redukci tuku) a po 1 – 2 měsících provést kontrolní měření.
Protože elektřina tělem proudí skrze tělesnou vodu, která má vysoké vodivé vlastnosti, míra hydratace měření ovlivňuje. Mohou se tedy vyskytnout jiné hodnoty u stejného jedince např. před a po cvičení, saunování, koupání, stejně tak jako po jídle, nebo při měření ihned po probuzení. Nejvhodnější doba pro měření je před cvičením a alespoň 2 hodiny v odstupu od jídla, což platí i pro opakovaná měření.